गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयात वाङ्मय मंडळाचे उद्घाटन

गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयात वाङ्मय मंडळाचे उद्घाटन
वाङ्मय मंडळाच्या उद्घाटनप्रसंगी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना ख्यातनाम कादंबरीकार कृष्णात खोत

Thursday, 30 August 2018

संत एकनाथ महाराजांचे संक्षिप्त चरित्र

संत एकनाथ महाराजांचे संक्षिप्त चरित्र
लेखक : ल. रा. पांगारकर
प्रकाशन : 1911