गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयात वाङ्मय मंडळाचे उद्घाटन

गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयात वाङ्मय मंडळाचे उद्घाटन
वाङ्मय मंडळाच्या उद्घाटनप्रसंगी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना ख्यातनाम कादंबरीकार कृष्णात खोत

Thursday, 27 September 2018

मा. विनय धुमाळे यांनी केले मराठी विभागाच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन

मराठी विभागातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना ख्यातनाम निर्माते आणि मुंबई दूरदर्शनच्या स्थापनेतील अग्रणी मा. विनय धुमाळे

No comments:

Post a Comment